Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U04
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to prepare and give a brief presentation of the results of the engineering task completed
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U03
    potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T1A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów