Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U06
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
competence in independent study, also to improve professional qualifications
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U05
    ma umiejętność samokształcenia się