Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U07
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to use methods and mathematical models and computer simulations to analyse and assess the operation of mechatronic equipment and systems
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne