Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U08
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to use properly selected programming environments, simulators and computer aided design tools for the simulation, design and verification of components of mechatronic devices and systems
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne