Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U09
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to plan and carry out experiments, including measurements and computer simulations, interpret the results and draw conclusions
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski