Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U10
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to formulate the specification of simple mechatronic systems at the level of functions being performed
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U14
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów