Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U11
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to perform critical analysis of the performance and assess the existing technical solutions in mechatronic devices and systems
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U13
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi