Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U12
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to design simple mechatronic devices or systems for various applications, taking into consideration the required operating and economic criteria, using proper methods, techniques and tools
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U12
    potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi