Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U14
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to formulate an algorithm; to use high-level programming languages and proper IT tools to develop programs and software for microcontrollers and microprocessors used in a mechatronic system
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T1A_U09
    potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne