Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U15
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to select a kinematic structure and design a mechanical structure for it with the aim of performing specified functions using properly selected computer aided design (CAD) and engineering (CAE) software
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi