Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U16
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to perform a synthesis, stability analysis and simulation testing of a continuous or a discrete control algorithm for a given single- or multi-dimensional, linear or non-linear object
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi