Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U17
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to design, build, start up and test a simple combinational and sequential electronic circuit
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U16
    potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi