Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U18
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability, while formulating and solving tasks, including the design of mechatronic components and systems, to perceive their non-technical aspects, including the environmental, economic and legal aspects
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne