Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U19
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
observing health and safety rules
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U11
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą