Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_U20
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to evaluate the usefulness of routine methods and tools for solving simple engineering tasks typical for mechatronics and select and apply proper methods and tools
Odniesienia do EKO:
  • T1A_U15
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia