Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_K01
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
understanding of the need and knowledge of the possibility of constant individual learning (MA, PhD, postgraduate studies, courses) to improve professional, personal and social competence
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K01
    rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób