Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_K02
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
awareness of the importance and understanding of the non-technical aspects and consequences of the activity of a mechatronic engineer, including its environmental impact and the resultant responsibility for decisions made
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje