Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_K03
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu