Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_K04
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K03
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania