Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_K05
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to correctly set priorities in meeting own or external objectives
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K04
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania