Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS1A_K06
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to think and act in an enterprising manner
Odniesienia do EKO:
  • T1A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy