Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_W01
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
knowledge of some domains of the physics necessary for understanding complex physical phenomena occurring in mechatronic systems and devices and their surroundings
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów