Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_W03
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
knowledge of development trends and most important recent achievements in mechatronics and, to a lesser extent, of automatics, robotics, machine construction, electronics and IT sciences
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych