Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_W04
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
knowledge and understanding of the methodology of designing complex mechatronic equipment and methods and techniques used for thier design, knowledge of computer tools for the design and simulation of mechatronic devices
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów