Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_U02
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete a task, ability to manage a small team in a manner ensuring the deadline for the task to be met
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U02
    potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów