Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_U03
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to develop detailed documentation related to the completion of an experiment, project or research activity; ability to prepare an elaboration discussing the results obtained
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U03
    potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych