Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_U04
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to prepare and give a presentation on the completion of a project or research task and conduct a discussion regarding the presentation given
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów