Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_U06
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to set directions for further learning and self-education
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia