Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_U07
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to use methods and mathematical models – and modify them as required if necessary – to analyse and design mechatronic components, equipment and systems
Odniesienia do EKO:
 • T2A_U08
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • T2A_U09
  potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
 • T2A_U10
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • T2A_U16
  potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych