Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_U09
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to formulate a design specification of a complex mechatronic system or device, taking into consideration the legal aspects, such as the protection of intellectual property and other non-technical aspects, such as environmental impact, applying, among others, the standards regulating the operation of mechatronic equipment
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie