Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_U11
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to formulate and – using appropriate analytical, simulation and experimental tools – test hypotheses related to modelling and designing mechatronic equipment and systems or designing their manufacturing processes
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi