Dane EK kierunkowego:
Kod:
MS2A_K01
Kierunek obejmowany:
Mechatronics with English as instruction languagege
Efekt kształcenia:
ability to think and act in an enterprising and creative manner
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K06
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy