Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN1A_W24
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę z zakresu rachunku różniczkowego i wektorowego wielu zmiennych oraz funkcji specjalnych mających zastosowanie w inżynierii naftowej i gazowniczej
Odniesienia do EKO:
  • T1A_W01
    ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów