Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_U04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji również w języku obcym
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów