Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_U11
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, narzędzi, metod projektowania i wytwarzania do projektowania i nadzoru sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów