Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_K03
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera inżynierii naftowej i gazowniczej, w tym jej wpływ na środowisko naturalne, ochronę złóż węglowodorów, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje