Dane EK kierunkowego:
Kod:
IN2A_K04
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Naftowa i Gazownicza
Efekt kształcenia:
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Odniesienia do EKO:
  • T2A_K05
    prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu