Dane EK kierunkowego:
Kod:
EL2A_W10
Kierunek obejmowany:
Elektrotechnika
Efekt kształcenia:
ma podbudowaną teoretycznie i opanowaną praktycznie szczegółową wiedzę z zakresu metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz przetwarzania sygnałów
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych