Dane EK kierunkowego:
Kod:
EL2A_U15
Kierunek obejmowany:
Elektrotechnika
Efekt kształcenia:
potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania złożonego zadania inżynierskiego o charakterze badawczym, z zakresu wybranej przez siebie specjalności
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U18
    potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy