Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W03
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu inżynierii i technologii chemicznej oraz w trakcie użytkowania produktów chemicznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W01
    ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów