Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W04
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie realizacji typowych procesów technologicznych, zasad ich projektowania i oceny techniczno-ekonomicznej
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych