Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W08
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada pogłębioną wiedzę w zakresie budowy i doboru reaktorów/aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym, szczególnie w sektorze paliwowo-energetycznym z uwzględnieniem ochrony środowiska
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W06
    ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów