Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W09
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
zna zaawansowane metody wykorzystania zasobów energii odnawialnej w tym ich magazynowania i współpracy z systemami paliwowo - energetycznymi
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W04
    ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej