Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W10
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metod pozyskiwania, badania właściwości i zastosowania surowców paliwowo - energetycznych
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych