Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W11
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie technologii przetwarzania i użytkowania surowców/paliw
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W02
    ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
  • T2A_W03
    ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_W05
    ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych