Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_W14
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
posiada niezbędną wiedzę potrzebną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz jej zastosowania w praktyce
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
  • T2A_W10
    zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej