Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U06
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi rozeznać kierunki dalszego pogłębiania wiedzy i realizować proces samokształcenia
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia