Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U09
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty w laboratorium chemicznym i komputerowym, a także interpretować uzyskane wyniki oraz formułować wnioski
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W08
    ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej