Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U12
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi stosować metody optymalizacyjne i rozwiązywać praktyczne problemy w sektorze paliwowo-energetycznym
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U10
    potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • T2A_U13
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą