Dane EK kierunkowego:
Kod:
TC2A_U13
Kierunek obejmowany:
Technologia Chemiczna
Efekt kształcenia:
potrafi formułować i testować hipotezy związane nie tylko z problemami inżynierskimi, ale także prostymi zadaniami badawczymi
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U11
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi